De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht in 1989 als coöperatieve vennootschap. Als bedrijfsrevisorenkantoor is Vandaele & Partners BVBA ingeschreven als lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in tabel B (burgerlijke vennootschappen) met het nummer B00217-1995.

Onze hoofdactiviteit is het uitvoeren van controle-opdrachten, en dit als commissaris of in het kader van bijzondere opdrachten. In essentie komt dit hierop neer: het attesteren van financiële informatie ten behoeve van de aandeelhouders, ondernemingsraad of derden belanghebbenden. Meestal gebeurt dit in het kader van de vennootschappenwet en de VZW-wetgeving.

Met ongeveer een tiental medewerkers in audit, wettelijke opdrachten, gerechtelijke expertises, fiscaliteit, accountancy en consultancy, kan ons kantoor tegemoetkomen aan de verwachtingen die op het vlak van professionele dienstverlening in België worden vereist. Persoonlijke aandacht, inhoudelijke kennis, snelle rapportering en een efficiënte werkwijze zijn onze garantie. Wij streven ernaar om met een vast team continuïteit van uitvoering te verzekeren, zodat valabele gesprekspartners aangeboden worden.

Ons cliënteel omvat zowel grote, middelgrote, kleine ondernemingen, verenigingen en instellingen, Belgische of behorend tot een buitenlandse groep, al dan niet familiale bedrijven, non-profit organisaties, zoals hogescholen, fondsen, huisvestingsmaatschappijen, en andere.

<div id="footer-placeholder"> <div id="footer">Webdesign by <a href="http://www.compart.be" title="Compart" target="_blank" style="color: #ffffff;">Compart</a> &copy; Copyright 2019</div> </div>